top of page

GO INNOVATION

 GO INNOVATION היא חממה טכנולוגית רפואית ייחודית המזהה סטארט-אפים בשלב מוקדם עם טכנולוגיות משבשות שיעצבו את עתיד תעשיית הבריאות. בעיצוב הלוגו שילבתי למעשה הרים ושמש המסמלים את הגליל (מקום החברה) ומוניטור רפואי המרמז על עולם הרפואה.  

G.O-INNOVATION---Logo_Final---PNG---Transparency.png
bottom of page