top of page

חוף ציון

חוף ציון, החוף המיתולוגי של אילת, שונה מקצה לקצה ולשמחתי הייתה לי הזכות למתג אותו מחדש.

בהתאם לחזון הבעלים, יצרתי שפה גרפית המעבירה את האווירה המדהימה הנמצאת בחוף 

Zion_beach---logo.jpg
bottom of page