top of page

ליאור נבו -
ייעוץ, הרצאות והדרכות

החזון של ליאור היה ליצור לוגו אשר יבטא את יכולותיו המקצועיות ועיסוקיו  ויחד עם זאת יתחבר למקום מגוריו אילת. בעיצוב הלוגו של ליאור נעשה שילוב של הרים, שמש וגרף הממחישים את המסרים שליאור ביקש להעביר.

Lior_Nevo_Logo-03.png
bottom of page