top of page

חברת הדרכה והשמה - LEADER

שימוש במסרים סמויים שמתחבאים בלוגו גורמים לו להיות פשוט וזכיר וכזה שנצרב בזיכרון של הלקוחות שלהם.  

בלוגו שיצרתי לחברת ההדרכה וההשמה LEADER, שולב סמל של "חץ" הבא להמחיש את תכונות החברה - מנהיגות, הצלחה, מצוינות וחתירה למטרה.

Leader_Logo-2 ירוק אפור-שקוף.png
bottom of page